Ochrana údaju
 

 

 

 

 

  


Podmínky ochrany osobních údajů
Zodpovědná osoba pro potřeby zákonů na ochranu osobních údajů a provozovatel těchto internetových stránek („provozovatel“) je:

Jakub Valášek

mobil: +420 728 567 161

jakubvall@centrum.cz


Kontakt
Když kontaktujete provozovatele (prostřednictvím e-mailu nebo SMS), budou informace, které mu tímto poskytnete (včetně e-mailové adresy či telefonního čísla, z nichž svou komunikaci odešlete) uloženy, abychom mohli reagovat na jakoukoli otázku či připomínku, kterou nám zašlete, nebo na vaše případné otázky či připomínky v budoucnu.

 
SSL šifrování
Abychom zajistili bezpečnost našich stránek, používáme metodu SSL šifrování v rámci HTTPS.
 
 
Log soubory

Když vstoupíte na naše webové stránky, váš prohlížeč automaticky pošle protokolové soubory našemu serveru. Ty jsou dočasně uloženy do tzv. log souboru. Ukládají se následující údaje:

• Datum a čas vašeho přístupu
• Operační systém a prohlížeč návštěvníka (klienta)
• K jakému URL byl proveden přístup
• IP adresa návštěvníka (klienta)
• URL, z níž jste na naše webové stránky přišli

Tyto informace zpracováváme za následujícími účely:

• Zajištění, že naše webové stránky fungují tak, jak mají,
• Zajištění, že na naše webové stránky můžete pohodlně vstoupit,
• Hodnocení bezpečnosti a stability systému,
• Další administrativní účely.

Zákon, který zpracovávání těchto údajů opravňuje, je článek 6 (1) GDPR. Náš legitimní zájem vychází z výše uvedených účelů. Za žádných okolností tyto informace nevyužíváme k tomu, abychom je propojovali s vaší osobou nebo o vaší osobě činili jakékoli závěry.


Vymazání / zablokování údajů

Řídíme se principem minimalizace údajů a šetrného využívání údajů. Proto vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je nutné k dosažení účelů uvedených v těchto Pravidlech a/nebo jak ukládají právní požadavky. Po zaniknutí příslušného účelu nebo vypršení zákonných lhůt budou odpovídající údaje (v souladu se zákonnými ustanoveními) zablokovány nebo smazány.

Vaše právo na přístup k údajům, na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku
Máte právo od nás získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Stejně tak máte právo na opravu, omezení zpracování či výmaz vašich osobních údajů (pokud tomu nebrání zákonná povinnost ohledně uchovávání určitých údajů).

Abychom mohli omezit/zablokovat zpracování údajů, musí být tyto údaje uchovány v uzamčeném souboru. Pokud tomu nebrání žádná zákonná povinnost archivovat, můžete také požádat o výmaz údajů. Pokud žádná taková povinnost neexistuje, na požádání omezíme zpracovávání vašich údajů. Svůj souhlas můžete do budoucna měnit nebo odvolat tak, že nás o tom informujete.
 
 
Změny v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tato pravidla ochrany osobních údajů příležitostně měnit, abychom zajistili, že splňují aktuální zákonné požadavky nebo abychom začlenili změny v poskytovaných službách, například když zavedeme nové služby. Vaše další návštěva těchto stránek, která proběhne po takové změně, už proběhne v souladu s novými pravidly ochrany osobních údajů.

Pokud mě budete kontaktovat s jakýmkoli dotazem emailem, budu vaše osobní údaje (email, jméno, příjmení, adresa ) zpracovávat pro účely naší další komunikace a případně uzavření Smlouvy o dílo. Prohlašuji, že vaše data nepostoupím 3. osobě. Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy o dílo a poté do vypršení veškerých nároků, včetně daňových nebo občanských. Zasláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.